Μήκος 1,75 εκ. και κρικοι 4 χιλιοστά διαμετρος Φ3

Χρώμα

,