Διαστάσεις μήκος 2,5 εκατοστάπλάτος 1,25 εκατοστάπάχος 1 χιλιοστό.
Χρώμα

,